BASIL is een gratis eendaags duurzaam festival dat zaterdag 31 augustus 2024 op de Lammermarkt te Leiden plaats zal vinden. Het festival wordt georganiseerd door leden van studentenvereniging V.S.L. Catena te Leiden. Zeven jaar geleden was de eerste versie van BASIL. Het festival biedt een podium voor duurzame initiatieven en promoot een groene leefwijze. Daarbij is het festival zelf duurzaam opgezet met als doel zo min mogelijk druk op het milieu en de omgeving te zetten. Er zullen eetkraampjes en een pop-upmarkt zijn en zijn er de hele dag live optredens van verschillende artiesten. B

ONS DOEL

BASIL heeft als doel mensen te informeren over duurzaamheid en enthousiasme hiervoor op te wekken. Wij willen dit op een positieve en ontspannen manier doen. Duurzaamheid moet niet gezelligheid in de weg zitten, maar kan hier juist bij helpen. We willen verschillende organisaties een podium bieden en hopen de plaatselijke bevolking bewust te maken van groene alternatieven. Dit gaan we doen door op duurzame wijze een feestje neer te zetten voor heel Leiden en omgeving.

WIE ZIJN WIJ

BASIL wordt jaarlijks georganiseerd door studenten van V.S.L Catena in Leiden. In 2016 vond de eerste versie van BASIL: Catena Open Air plaats, georganiseerd door de hiervoor opgerichte Catena Open Air commissie (of Airco). In 2018 is besloten Stichting Hathor op te zetten als overkoepelende stichting voor BASIL. Elk jaar wordt een nieuwe commissie van enthousiaste leden geformeerd die het bestuur van deze stichting vormen. Zij zetten zich gemotiveerd in voor een groenere wereld en hopen hun visie met dit festival over te kunnen dragen. Voor dit jaar bestaat het bestuur uit deze geweldige mensen:

Voorzitter: Mikkel

Secretaris: Robin

Penningmeester: Hannah

Hoofd promo: Mano

Hoofd personeel: Marc

Hoofd catering: Thijs